Kako racionalizirati katalogizaciju i poboljšati funkcionalnost COBISS sistema

Marta Seljak

Abstract

Nova paradigma publiciranja i promijenjena očekivanja korisnika nagone bibliotekarsku struku na razvoj novih servisa. Smanjenje budžeta primorava biblioteke na racionalizaciju posla u svim oblastima, takođe u oblasti katalogizacije. Međutim, sve veća kompleksnost bibliografskih
sistema diktira promjene u postupcima katalogizacije. U Sloveniji postoji i dodatan problem koji se ogleda u velikoj raspršenosti katalogizacijskog posla. U 2008. godini 638 katalogizatora kreiralo je 173.049 originalnih zapisa, što u prosjeku iznosi samo 271 kreirani zapis po katalogizatoru. Visoka raspršenost katalogizacijskog posla pokazuje se i u kvalitetu uzajamne baze podataka COBIB.SI. U 2009. godini, redaktori NUK-a i IZUM-a, prilikom provjere 50 slučajno izabranih zapisa, ustanovili su da je samo 6 zapisa bilo odgovarajućeg kvaliteta, u 17 zapisa bile su manje greške, dok je 27 zapisa sadržalo velike greške.

-----------------------------------------------------------------

How to rationalize cataloging and improve functionality of COBISS system

New publication paradigm and changed users’ expectations compel library profession to develop new services. The trend of cutting down libraries’ budgets only further compels libraries to rationalise their work in all areas, also in cataloguing. Ever-growing complexity of bibliographic systems dictates cataloguing procedures to be changed. In Slovenia, a significant dispersion of cataloguing causes additional problem. In 2008, 638 cataloguers
created 173,049 original records, meaning that the average number of records created by a cataloguer was 271. The extreme dispersion no doubt reflects in the quality of the COBIB.SI shared database. Fifty randomly selected records verified by NUK and IZUM in 2009 showed that only six records were of appropriate quality, 17 of them contained minor mistakes and as many as 27 contained major mistakes.


Keywords

sistem uzajamne katalogizacije COBISS; kvalitet bibliografskih baza podataka; dozvola (licenca) za uzajamnu katalogizaciju; COBISS shared cataloguing system; quality assurance of bibliographic databases; shared cataloguing permit

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.