Bibliografske i citirane baze podataka informacioni izvori za evaluaciju naučno-istraživačkog rada

Zdravka Karaica

Abstract

Bibliografske i citatne baze podataka omogućavaju uvid u kvantitativne pokazatelje produktivnosti naučno-istraživačkih radnika. Bibliografske baze podataka uglavnom obuhvataju članke koji se smatraju finalnim proizvodom naučnog rada. Citatne baze podataka, pored bibliografskih podataka o indeksiranim člancima, omogućavaju uvid u citiranost autora naučnih članaka. U ovom radu predstavljene su neke od najrelevantnijih baza podataka. Također su navedeni kriteriji koje jedan časopis mora ispuniti da bi bio indeksiran u ovim bazama podataka i procedure evaluacije i selekcije časopisa radi indeksiranja u tim bazama podataka.

------------------------------------------------------------

Bibliographic and citation databases information sources for evaluation of scientific research

Bibliographic and citation database enable insight into quantitative indicators of productivity of scientists and researchers. Bibliographic databases cover mostly articles that are considered as the final product of scientific work. Besides bibliographic data on indexed articles, citation databases enable users to see how many times the article author has been cited by other authors. Some of the most relevant databases are presented in this paper. Criteria that have to be meet for journal inclusion in these databases, as well as evaluation and selection processes for indexing are given in the paper.

Keywords

vbibliografske baze podataka; citatne baze podataka; naučno-istraživački rad; naučna produktivnost; evaluacija časopisa; bibliographic databases; citation databases; scientific research; scientific productivity; journal evaluation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.