Praćenje i obezbjeđivanje kvaliteta podataka u uzajamnoj bibliografskoj bazi: slovenska iskustva

Ema Dornik

Abstract

U radu predstavljamo slovenska iskustva u praćenju prirasta bibliografskih zapisa te kvaliteta podataka u uzajamnoj bibliografski bazi podataka COBIB.SI. Predstavljeni su podaci o prirastu uzajamne baze za period od 2014. do 2018. godine. Osim kvantitativnih podataka, predstavljene su aktivnosti u okviru sistema za obezbjeđivanje višeg kvaliteta uzajamne baze. Predstavljeni su podaci o praćenju rada katalogizatora početnika (novajlija), kako prije, tako i nakon dobivanja dozvole za uzajamnu katalogizaciju. Predstavljene su i aktivnosti tekućeg praćenja kvaliteta bibliografskih zapisa s akcentom na praćenju kvaliteta bibliografskih zapisa s nedostacima istog tipa, te praćenje zapisa tzv. dnevne produkcije. Počeci imaju osnovu u individualnom pristupu, međutim, taj se pristup pokazao kao neefikasan. Analize nekih izvedenih aktivnosti pokazale su da je danas u prosjeku otklonjeno preko 60% otkrivenih grešaka. Veliki je odaziv katalogizatora, a također su dobro prihvatili ove aktivnosti. Opažamo da putem obavještavanja također skrećemo pažnju na određene novosti ili pomagala prilikom rada na katalogizaciji. Na osnovu analiza prirasta i praćenja trendova, ubuduće ćemo lakše planirati eventualne intervencije u bazi podataka, izvoditi dodatne analize podataka, planirati nove dopune programske opreme itd. Nadamo se da će naše iskustvo dobro doći i ostalim učesnicima u mreži COBISS.net.

-------------------------------------------------------------------------------

Monitoring and assuring data quality in the union bibliographic database: Slovenian experience

This paper presents the Slovenian experience with monitoring bibliographic record growth and data quality in the COBIB.SI union bibliographic database. The data on the growth of the union database between 2014 and 2018 is shown. Apart from quantitative data, the activities within the framework of the system for assuring higher quality of the union database are presented. The data on monitoring the work of cataloguers – beginners both before and after acquiring the licence for shared cataloguing is shown. This includes the activity of simultaneous monitoring of bibliographic record quality with the emphasis on monitoring the quality of bibliographic records with shortcomings of the same type and monitoring the records of the so-called daily production. The initial individual approach later proved ineffective. Analyses of certain performed activities have shown that today more than 60% of detected errors are fixed on average. The responsiveness of cataloguers is high, and they have received the activities well. We notice that we are not only informing but also raising awareness e.g. on certain innovations or tools in the field of cataloguing. Based on growth analyses and trend monitoring it will be easier to plan possible database interventions, perform additional data analyses, plan new software updates and similar in the future. We hope our experience is welcome for all members of COBISS.net.

Keywords

COBISS; COBIB.SI; uzajamna katalogizacija; bibliografski zapisi; kvalitet; shared cataloguing; bibliographic records; quality

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.