Standardizacija – jedinstvena spona za cijeli svijet

Nataša Filatov

Abstract

Nema sumnje da bez standardizacije ljudsko društvo, kakvog ga danas poznajemo, ne bi moglo ni poslovati ni funkcionisati. Ipak, standardizacija nije karakteristika samo današnjice jer standardi postoje i upotrebljavaju se već hiljadama godina. Stoga možemo zaključiti da se standardizacija razvijala i napredovala paralelno sa razvojem i napretkom čovječanstva.

Svrha članka je da čitaoce ukratko provede kroz istoriju standardizacije i da ih pobliže upozna sa pojmovima „standardizacija“ i „standard kao važnim elementima organizovanog razvoja svakog modernog društva. U članku se pokušalo odgovoriti na sljedeća pitanja: Šta je standardizacija?; Koje su koristi od nje?; Koji su njeni opći ciljevi?; Na kojim principima se zasniva današnja standardizacija?; Koji nivoi postoje u standardizaciji?; Šta je tijelo za standardizaciju?; Šta je standard?; Koje su njegove karakteristike?; Koje vrste standarda imamo?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Standardization - uni que bond for the whole world

There is no doubt that without standardization human society as we know today, could not operate nor work. However, standardization is not only the characteristic of today because standards exist and are used for thousands of years. Therefore, we can conclude that the standardization developed and progressed in parallel with the development and progress of mankind.

The purpose of this article is to guide the reader briefly through the history of standardization and to acquaint closely with the concepts of “standardization” and “standard as important elements of organized development in any modern society. This article attempts to answer the following questions: What is the standardization? What are the benefits the standardization? What are its general objectives? On what principles are based today’s standardization? What levels exist in the standardization? What is the standardization body? What is the standard? What are its characteristics? What kind of standards we have?

Keywords

ISO; standardizacija; standardi; standardization; standards

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.