No 4-5 (2000)

Table of Contents

Članci

Enes Kujundžić
PDF
5-8

Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)

Amra Rešidbegović
PDF
10-12
Hatidža Krilić
PDF
13-15
Dijana Biloš
PDF
16-19
Sonja Polimac
PDF
20-24
Dijana Biloš, Hatidža Krilić, Dženana Tuzlak
PDF
25-32
Aida Salihagić
PDF
33-34
Amela Lalić
PDF
35-38

Biblioteke u BiH i svijetu

An overview of libraries in Albania
Farfuri Xhaja
PDF
40-43
Public libraries in Greece
Georgios Liakopoulos
PDF
44-47
The International Centre for Information Management Systems and Services Torunj, Poljska
Zdravka Karaica
PDF
48
Nacionalna biblioteka u Turskoj - Ankara
Muamera Smajić
PDF
49-52

Kulturno naslijeđe

Muniba Spaho-Korkut
PDF
54-65
Jedan spisak bosanskohercegovačkih biblioteka iz 1946. godine
Mujo Koštić
PDF
66-67

Prikazi i prilozi

Izdavačka djelatnost Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine 1998. - 2000. godina
Amra Rešidbegović
PDF
69-70
Dženana Tuzlak
PDF
71-72
Sadžida Šahmanović
PDF
73-74
Mujo Koštić
PDF
75-76

Događanja

Fahrudin Kalender, Meliha Pirija, Dijana Biloš
PDF
79-84