Standardizacija za informacijsku i bibliotečku djelatnost u BiH

Samir Lemeš

Abstract

Ovaj rad daje osvrt na stanje standardizacije u oblasti informacijske i bibliotečke djelatnosti u Bosni i Hercegovini, kroz rad dva tehnička komiteta Instituta za standardizaciju BiH. Informatizacija društva, kakva je opisana u strateškim dokumentima iz prethodne decenije, realizirana je ne zahvaljujući, nego uprkos podršci države. Složena politička i teška socijalna situacija u BiH nisu bile prepreka da po broju korisnika interneta budemo iznad svjetskog prosjeka. Na primjeru akademskih i istraživačkih mreža pokazano je da ipak zaostajemo u brzinama pristupa internetu, koje su među najnižim u regiji. IT industrija, kao perspektivna privredna grana, sama čini napore i vrši pritisak na državu da se učini više na razvoju ove djelatnosti, prvenstveno u sektoru obrazovanja. Na kraju rada dat je kritički osvrt na pojam Big Data i njegovu primjenu u naučnim podacima, koji čine usko specijalizirani dio bibliotečke djelatnosti, te ulogu standardizacije u toj oblasti.

---------------------------------------------------------

Standardization for information and library activities in B&H

This paper gives an overview of the state of standardization in the field of information and library activities in Bosnia and Herzegovina, through the work of two technical committees of the Institute for Standardization of B&H. Informatization of the society, as described in the strategic documents from the previous decade, was realized not thanks to, but despite the support of the state. The complex political and difficult social situation in Bosnia and Herzegovina did not represent obstacles to have the number of Internet users above the global average. On an example about academic and research networks, it has been shown that we are lagging behind in the speed of Internet links, which are among the lowest in the region. IT industry, as a promising business sector, makes efforts and exerts pressure on the state to do more in the development of this activity, primarily in the education sector. Finally, a critical overview of the concept of Big Data and its application in scientific data, which make up a narrowly specialized part of the library activity, and the role of standardization in the field, is presented.

 

Keywords

standardi; informatizacija; digitalizacija; biblioteke; standards; computerization; digitization; libraries

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.