Digitalna pohrana kulturnohistorijskog blaga Bosne i Hercegovine: Rukopisne zbirke

Dželila Babović, Madžida Mašić

Abstract

Potreba za čuvanjem, zaštitom, organiziranjem, ali i otvorenim pristupom dokumentima, rukopisima, knjigama i drugim materijalnim svjedocima opće i kulturne historije postaje sve izraženija. Polazeći od značaja kulturnog i historijskog naslijeđa, ova civilizacija nastoji izgraditi sistem u kojem će sve što je nastalo i nastaje biti adekvatno zaštićeno i dostupno za korištenje u naučne, obrazovne i kulturne svrhe. U odnosu na različite mogućnosti materijalne destrukcije, kao mjesto sigurne pohrane i čuvanja kulturnog naslijeđa i sjećanja javlja se digitalni arhiv – digitalni repozitorij slika, knjiga, rukopisa i drugih dokumenata.

U kojoj je mjeri značajno raditi na digitalnoj pohrani i zaštiti rukopisa govori nam i činjenica da su u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu stradali brojni arhivi, biblioteke i rukopisne zbirke. U ovome radu na primjeru Orijentalnog instituta u Sarajevu pokazat ćemo koliko je značajno da proces obnove rukopisnih zbirki i različite arhivske građe, pored klasičnih metoda, obuhvata i primjenu savremenih IT tehnologija.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DIGITAL ARCHIVING OF CULTURAL AND HISTORICAL TREASURE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA: MANUSCRIPTS COLLECTIONS

The need to keep, protect, organise, but also to have an open access documents, manuscripts, books, and other material testimonies of general and cultural history is becoming ever more prominent. Considering the importance of cultural and historical heritage, this civilisation attempts to build a system that would properly protect and make available anything that has been and is being made to serve scientific, educational and cultural purposes. As a response to different possibilities of destruction, and frustration accompanying the loss of memory of heritage, digital archive – digital repository of images, books, manuscripts, and other documents – comes on the scene.

The fact that during the aggression on Bosnia and Herzegovina numerous archives, libraries and manuscript collections have been destroyed, tells us about importance to work on digital storage and protection. In this paper, on the example of the Oriental Institute in Sarajevo, we will show how important is the process of reconstruction of manuscript collections and archives, in addition to traditional methods, scope and application of modern IT technologies.

Keywords

rukopisi; katalogizacija; digitalizacija; metapodaci; arhiviranje; manuscripts; cataloguing; digitisation; metadata; archiving

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.