Razlike u otvorenosti i dijeljenju znanstvenih radova na Sveučilištu u Rijeci

Iva Vrkić, Ivana Hebrang Grgić, Jadranka Stojanovski, Ksenija Baždarić

Abstract

Cilj: utvrditi razlike u otvorenosti i dijeljenju znanstvenih radova na Sveučilištu u Rijeci.

Metode: Analizirani su znanstveni radovi autora Sveučilišta u Rijeci iz Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI) u 4 područja (2017.–2019.) na uzorku od 210 radova. Kao metrički pokazatelj kvalitete časopisa korišteni su kvartili SciMago Journal Rank (SJR). Provjerena je prisutnost cjelovitog teksta u otvorenom pristupu u 3 vrste repozitorija (Repozitorij UNIRI – Dabar; ArXiv; Crosbi) i na društvenoj akademskoj mreži ResearchGate. Istraženo je postojanje razlika u stupnju sklonosti samoarhiviranju i dijeljenju radova s obzirom na područje znanosti.

Rezultati: Znanstvenici iz područja prirodnih znanosti (N=55; 78;6%) i biomedicine i zdravstva (N=49; 70%) značajno više (P<0;001) objavljuju u časopisima u Q1 i Q2 kvartilama. Autori iz područja društvenih i humanističkih znanosti više objavljuju u Q3 i Q4 te časopisima izvan baze podataka Scopus (N=57; 81;4%). Udio radova u otvorenom pristupu (N=107; 51%) približno je jednak udjelu u zatvorenom pristupu (N= 103; 49%) (P=0;7825). Za samoarhiviranje i dijeljenje radova znanstvenici su koristili platformu ResearchGate (N=77); ArXiv (N=32); Repozitorij UNIRI (N=15) i Crosbi (N=9). Od svih područja znanosti; analiziramo li radove s visokim stupnjem sklonosti samoarhiviranju i dijeljenju; prednjače autori iz područja prirodnih znanosti (N=21; 60%).

Zaključak: Najveći stupanj sklonosti samoarhiviranju i dijeljenju rada pokazuju znanstvenici iz prirodnih znanosti. Nije uočena povezanost između SJR kvartila časopisa i sklonosti autora da samoarhivira ili podijeli svoj rad na otvorenoj platformi.

------------------------------------------------

Differences in openness and sharing of scientific papers at the University of Rijeka

Aim: to determine differences in openness and sharing of scientific papers.

Methods: We have analysed scientific papers from the Croatian Scientific Bibliography (CROSBI) from University of Rijeka (Croatia) in 4 fields (2017–2019) on a sample of 210 papers. The SciMago Journal Rank (SJR) quartiles were used as a metric. We have checked the presence of the full text in open access in 3 types of repositories (Repository UNIRI-Dabar; ArXiv; CROSBI) and on social academic network ResearchGate. Tendency of self-archiving and sharing with regard to the field of science was investigated.

Results: Scientists in the field of natural sciences (N=55; 78.6%); and biomedicine and health (N = 49; 70%) publish more (P <0.001) in Q1 and Q2 journals. Social sciences and humanities authors publish mostly in Q3 and Q4 journals and in journals not indexed in the Scopus database (N =57; 81.4%). The proportion of open access papers (N=107; 51%) is equal to closed papers (N=103; 49%) (P=0;7825). Scientists used ResearchGate platform (N=77); ArXiv (N=32); UNIRI Repository (N=15) and CROSBI (N=9) for the self-archiving and sharing of papers. High degree of tendency for self-archiving and sharing was observed in the field of natural sciences (N=21; 60%).

Conclusion: The highest degree of tendency for self-archiving and sharing is shown by natural scientists. There was no correlation between SJR quartile and the author's tendency to self-archive or share his work on an open platform.


Keywords

ArXiv; Crosbi; Dabar; društvene mreže; institucijski repozitorij; otvoreni pristup; ResearchGate; samoarhiviranje; SCImago Journal Rank; tematski repozitorij; institutional repository; open access; self-archiving; social networks; subject-based repository

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.