Digitalni repozitorij otvorenog pristupa – znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića

Narcisa Puljek-Bubrić

Abstract

U radu je predstavljen digitalni repozitorij otvorenog pristupa Znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića. Portal je institucionalni repozitorij koji prikuplja, objedinjuje i omogućava korištenje rezultata znanstvenoistraživačkog i kreativnog rada bosanskohercegovačkih znanstvenika koji žive u inozemstvu te stranih autora koji su pisali i objavljivali znanstvene radove o Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu rada iznosi se definicija Portala kao institucionalnog i nacionalnog repozitorija te široke mogućnosti koje Portal pruža u pogledu samoarhiviranja digitalnog sadržaja, njegovog pretraživanja i omogućavanja kreiranja znanstvenih profila registriranih autora i kreatora radova pohranjenih na Portalu. U radu se spominju mogućnosti unapređenja Portala u skorijoj budućnosti, razvijanja interoperabilnosti ovog digitalnog repozitorija i njegove funkcionalnosti u online, digitalnom i mrežnom okruženju. 

----------------------------------------

Open access digital repository – the academic portal of the Bosniac Institute – Foundation of Adil Zulfikarpašić

This paper presents an open access digital repository “The Academic Portal of The Bosniac Institute – Foundation of Adil Zulfikarpašić”. The portal is an institutional repository that collects, combines and enables the use of the results of scientific research and creative work of Bosnian-Herzegovinian scientists living abroad and foreign authors who have written and published scientific papers on Bosnia and Herzegovina. In the second part of the paper, the definition of the Portal as an institutional and national repository is presented, as well as the wide range of possibilities offered by the Portal in terms of self-archiving of digital content, its search and possibility to create scientific profiles of registered authors and creators of works stored on the Portal. The paper deals with the possibilities of improving the Portal in the near future, developing the interoperability of this digital repository and its functionality in the online, digital and network environment.


Keywords

Znanstveni portal; Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića; digitalni repozitorij; otvoreni pristup znanju, Open Access, digitalni sadržaj, digitalni objekat; Academic Portal; Bosniac Institute – Foundation of Adil Zulfikarpašić

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.