Predmetno pretraživanje i označavanje dokumenata

Biljana Zarić

Abstract

Predmetno pretraživanje je način na koji se podacima o dokumentima u katalogu može pristupiti na osnovu njihovih sadržajnih obilježja. Sastavnice u predmetnom pretraživanju, u računarskom okruženju su pristupnice (access point), poput klasifikacionih oznaka, predmetnih odrednica, deskriptora, riječi iz naslova. Predmetno pretraživanje u današnjem svijetu se vrši preko online kataloga. Godine 1997. IFLA je izradila studiju Funkcionalni zadaci bibliografskih zapisa (Functional Requirements for Bibliographic Records), a za bibliografsko označavanje zapisa koristi se MARC (Machine Readable Cataloging) format. Da bi se omogućilo predmetno pretraživanje, ključna je sadržajna obrada dokumenta. Predmetnu odrednicu čini skup ili niz riječi koje su pojmovne oznake, a koje kao cjelina daju sažeti iskaz o predmetu. Pretraživanje i označavanje su dva međusobno povezana procesa koja se moraju bazirati na istoj terminologiji.

-----------------------------------------

Subject search and markup language

Subject search is a way to access document information in the catalog based on their content features. Components of subject search in the computer environment, are access points, such as classification tags, subject words, descriptors, title words. Search is done in a nowadays world via online catalog. In 1997, IFLA developed a study “Functional Requirements for Bibliographic Records”, and for bibliographic marking of records, MARC (Machine Readable Cataloging) format. To enable the subject search, the key is the document subject processing. Subject heading is made of a set or line of words, that are term designations, which as a whole, give a concise statement about the subject. Search and designation are two interrelated processes that must be based on the same terminology.

Keywords

Online katalog; FRBR (Funkcionalni zadaci bibliografskih zapisa); MARC (Machine Readable Cataloging) format; sadržajna obrada; predmetna odrednica; predmetno pretraživanje; online catalogue; FRBR; subject processing; subject term; subject search

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.