Dvadeset godina identifikacije mrežne neomeđene građe: izmijenjeni u prijenosu

Danijela Getliher

Abstract

Mreža ISSN-a već dvadeset godina identificira i katalogizira mrežnu neomeđenu građu primjenom donesenih definicija, pravila i preporuka. Svrha je članka dati pregled aktualnih definicija i pravila identifikacije i katalogizacije mrežne neomeđene građe Sustava ISSN-a, pregled zamijećenih promjena svojstava sadržaja objavljenih na mreži u odnosu na njihov tiskani izvornik, kao i razloge njihovog nastanka. Primijećene promjene upućuju na postupnu i nezaobilaznu promjenu pravila identifikacije i katalogizacije i razvoja serijskih publikacija na mreži, kao i postupnu promjenu paradigme nakladništva.

--------------------------------------------------------

Twenty years of identification online continuing resources: Changed in transition

The ISSN network has for the past twenty years identified and catalogued online continuing resources by use of adopted definitions, rules and recommendations. Purpose of the article is to give an overview of the current definitions and rules for identifying and cataloguing of online continuing resources of the ISSN system, an overview of noticed changes of the content features published online in relation to their printed original and reasons for their creation. Noticed changes point to the gradual and unavoidable change in the rules for the identification and cataloguing and development of online serial publications as well as the gradual change of the publishing paradigm.

Keywords

neomeđena građa; serijske publikacije; mrežne serijske publikacije; ISSN; continuing resources; serial publications; online serial publications

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.