Narodna biblioteka Srbije i kultura dematerijalizacije: (Prilozi za Izveštaj NBS o digitalizaciji : vizija, koncepti, rezultati, planovi)

Sreten Ugričić

Abstract

Digitalna biblioteka Narodne biblioteke Srbije (NBS) gradi se od 2002. godine. Naredne godine je usvojen Strateški dokument o digitalizaciji, u kojem je jasno definisan cilj Digitalne NBS i prioriteti digitalizacije. 2005. godine oformljena je posebna organizaciona jedinica koja se bavi isključivo digitalizacijom – Odeljenje za razvoj Digitalne NBS. U 2006. godini kreirana je baza podataka za digitalne dokumnete. Digitalna biblioteka u ovom trenutku sadrži preko pola miliona digitalnih dokumenata, organizovanih u više od 50 digitalnih zbirki, gotovo sve su onlajn dostupne sa adrese: http://www.digital.nbs.bg.ac.yu/.

---------------------------------------------------------

National Library of Serbia and culture of dematerialization: (Supplements to NLS Report on Digitization: Vision, Concepts, Results, Plans)

Digital Library of the National Library of Serbia (NLS) has been under construction since 2002. Following year, Strategic Document on Digitization was adopted, which stipulated the aim of NLS and digitization priorities. In 2005, a separate department for digitization was founded – Department for Development of Digital NLS. In 2006, a data base for digital documents was created. Today, digital library contains over half a million digital documents organized in more than 50 digital collections which are available online http://www.digital.nbs.bg.ac.yu/.

Keywords

Digitalna NBS; digitalizacija; VBS; Digital NLS; digitization; VBS

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.