Direktorij digitalnih alata za istraživače

Nadina Grebović-Lendo, Amel Zeković

Abstract

Svaki pomak u razvoju novih digitalnih alata dostupnih na internetu otvara nove mogućnosti za istraživače jer omogućava kvalitetnija i brža pretraživanja kao i evaluaciju informacija dostupnih u različitom obliku na mreži. Cilj ovog rada je dati osnovne naznake bibliotekarima kako i na koji način biti u toku sa inovativnim digitalnim alatima. U radu će biti predstavljen jedan od direktorija digitalnih alata namijenjenih istraživačima, DiRT direktorij (Digital Research Tools). Direktorij DiRT obuhvata različite kategorije digitalnih alata za istraživače, od analize teksta, preko izrade bibliografija, pa do dijeljenja linkova.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Tools Directory for Researchers

available on the Internet opens up new possibilities for researchers since it allows better and faster research and evaluation of information that are available in different forms on the network. The aim of this paper is to provide basic outlines to librarians on how to keep up with innovative digital tools. This paper will present one of the digital tools directory designed for researchers, DiRT directory (Digital Research Tools). DiRT includes different categories of digital tools for researchers from text analysis to creating bibliography and sharing links.

Keywords

Digital Research Tools (DiRT); istraživači; digitalne alatke; istraživanje; inovacije; Digital Research Tools (DiRT); researchers; digital tools; research; innovation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.