Informacijsko – komunikacijske tehnologije DOI – Identifikator digitalnog objekta

Dragana Bogdanović

Abstract

Kompjuterizacijom u domenu znanja se otvara svijet velikih mogućnosti rada sa svim tipovima digitalnih informacija u svim granama nauke i umjetnosti. Suvremeni informacijsko-komunikacijski sistemi primaju, obrađuju i emitiraju informacije u obliku digitalnih signala. Proces transformiranja informacija u digitalni oblik se zove digitalizacija. Digitalne informacije sa kojima rade informacijsko-komunikacijski sistemi su pohranjene u elektroničkim bazama podataka. Sistemi identifikatora omogućavaju pronalaženja ciljanih digitalnih informacija. Jedan od najpopularnijih identifikatora je DOI (Digital Object Identifier). Služi za utvrđivanje identiteta digitalnih objekata. DOI se može primijeniti na svaki oblik intelektualnog vlasništva (fizički, digitalni ili apstraktni), koji se naziva entitet ili objekt. DOI za neki entitet jednoznačno predstavlja dokument (ime ili niz karaktera) koji identificira taj entitet na digitalnoj mreži. Ustanovljenjem sistema DOI su stvoreni preduslovi za opći progres u području upravljanja intelektualnim kapitalom, što podrazumijeva i otvaranje novih mogućnosti u razvoju autorskog prava.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Information-comunication technologies DOI – Digital Object Identifier

World of great working possibilities with all the types of digital information in all sciences and arts is being opened by computerization in the sphere of knowledge. Current information and communication systems receive, information processing and transmit information in the form of digital signals. Communication process of information into digital information system is named digitization. Information and communication systems dispose of digital information saved in electronic data bases. Systems of identifiers allow targeted information retrieval. DOI (Digital Object Identifier) is one of the most popular identifiers. It’s used for identification of digital objects. DOI can be used for every type of intellectual property (physical, digital or abstract) which is named entity or object. DOI atributes document for some entity (name or series of characters) and it identifies that entity on digital network. Prerequisites for general progresss in the sphere of intellectual capital management are created by forming DOI system that means new possibilities for development of copyright law.


Keywords

kompjuterizacija; informacijsko-komunikacijske tehnologije; digitalizacija; baze podataka; identifikatori; DOI; intelektualni kapital; autorsko pravo; computerization; information and communication technologies; digitization; data base; identifiers; DOI

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.