Dostavljeni članci

 

Uputstvo za autore

Preporuke za autore

 

Pravila za dostavljanje članka

Kao dio procesa dostavljanja članka, autori su dužni članke dostaviti u skladu sa svim dole navedenim stavkama. U suprotnom članci mogu biti vraćeni autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica.

  1. Stilske i bibliografske odrednice treba uskladiti kako je navedeno u UPUTSTVU ZA AUTORE.
  2. Članke dostavljati elektronskom poštom na adresu bosniaca@nub.ba
  3. Prored teksta je jednolinijski; koristiti font veličine 12pt; koristiti kurziv (italic) umjesto podcrtavanja (osim sa URL adrese); sve ilustracije, slike i tablice treba da su smještene unutar teksta na odgovarajućim mjestima, a ne na kraju.
  4. Gdje je to moguće navesti URL-ove za reference.
  5. Članke dostavljati u sljedećim formatima: OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ili WordPerfect..
  6. Članak ranije nije bio objavljen, niti je to uzet u razmatranje za objavu u drugom časopisu.
 

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte objavljene na stranicama ovoga časopisa će se koristiti isključivo za navedene svrhe časopisa i neće biti na raspolaganju za bilo koju drugu svrhu ili bilo kojoj trećoj strani.