Kurikulum za predmet informacijska pismenost

Beba E. Rašidović

Abstract

Kontekst informacijskog društva i društva znanja predstavlja izazov za nove politike obrazovanja, koje se prilagođavaju potrebama tržišta rada, a tržište rada zahtijeva stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina, što podrazumijeva kontinuirani proces učenja. Metakompetencije informacijske pismenosti doprinose razvijanju kreativnih sposobnosti za cjeloživotno učenje kroz educiranje svih učesnika obrazovnih procesa o boljem, učinkovitijem, svrhovitijem i kvalitetnijem korištenju, za izgradnju znanja, relevantnih informacija i izvora informacija, bez obzira da li su informacijski izvori i informacije sadržane u njima analognog, digitalnog ili virtuelnog porijekla. Iz takvoga značaja informacijske pismenosti proizlazi potreba inkorporacije ovih metakompetencija, kao temeljnih, u sve nastavno-znanstvene procese. U kontekstu promjena u društvu, reformi unutar visokog obrazovanja, promijenjene obrazovne paradigme i načina učenja, a u skladu s daljim razvojem informacijske pismenosti, nameće se kao neophodna potreba definiranja kurikuluma informacijske pismenosti u skladu s načelima aktivnog učenja. Cilj ovoga rada je predstaviti okvirni kurikulum za nastavni predmet informacijska pismenost.

----------------------------------------------------------------------------

Information literacy course curriculum

The context of the information society and the knowledge society is a challenge for new education policies, which are adapted to the needs of the labor market. The labor market requires constant improvement and acquisition of new knowledge and skills, which implies a continuous learning process. Metacompetencies of information literacy contribute to the development of creative competences for lifelong learning by educating all participants in educational processes for better, more efficient, purposeful and better use, for building knowledge, relevant information and sources of information, regardless of whether information sources and information are contained in analogue, digital or virtual origin. Such importance of information literacy produces the need to incorporate these metacompetencies, as fundamental ones, into all teaching and science processes. With the further development of information literacy, in the context of changes in society, reforms within higher education, a changed educational paradigm, and ways of learning, it is necessary to define an information literacy curriculum in accordance with the principles of active learning. The aim of the paper is to present a framework curriculum for the information literacy course.

Keywords

informacijska pismenost; metakompetencije informacijske pismenosti; samostalni nastavni predmet; kurikulum informacijske pismenosti; information literacy; information literacy metacompetencies; independent course; information literacy course curriculum

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.