Iz riznice pisane kulturne baštine: djelo „Muhtesib“ kao izvor za proučavanje zdravstvene kulture

Senella Krehić-Fočak

Abstract

Pisana kulturna baština, sadrži dugi popis turskih i arapskih knjiga i rukopisa, u mnogim poljima ljudskog življenja, zahtijevajući pažljivu analizu i pravilan pristup u dobu digitalizacije. Među njima, se nalazi i prevod djela “Muhtesib” Abdullaha Šizerije, koje donosi potpuniji pogled na tržišno nadzorništvo u osmanskom periodu, a primjenjivan je i u našim krajevima. Ovo djelo  etaljno opisuje zakone, obaveze i dužnosti trgovaca i zdravstvenih radnika, u pogledu mjesta i primjene tržišnih i higijenskih propisa. Poglavlja koja se odnosi na zdravstvene propise, etiku i obrazovanje osoba koje se bave liječenjem, su od posebne važnosti, te kao takva predstavljaju važan izvor za proučavanje zdravstvene kulture i kulture uopšte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

From the treasury of written cultural heritage: „Muhtesib” as a source for the study of health culture

The written cultural heritage, has a long list of Turkish and Arabic books and manuscripts, in many areas of human life, requiring careful analysis and proper approach in an age of digitization. Among them, there is a translation of the works of „Muhtesib” by Abdullah Šizevi, which provides a more detailed view of the market inspectorate in the Ottoman period, and it was applied in our country too. This work describes in detail the laws, obligations and responsibilities of retailers and health professionals, in terms of the application of market and hygienic regulations. Chapters considering health regulations, ethics and education of persons engaged in treatment, are of particular significance and represent an important source for the study of general and health culture.


Keywords

dokumentarno naslijeđe; zdravstvena kultura; stara i rijetka knjiga; muhtesib; documentary heritage; health culture; old and rare book; muhtesib

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.