Peer review under the ethical lens: possible questions

Alexandru-Ionuţ Petrişor

Abstract

The pressure to publish and get cited along with the extensive use of citation metrics in individual career promotion, research funding and university ranking have radically changed the research ecosystem during the last few decades, favoring the rise of predatory journals. This phenomenon has shaken the very backbone of the system, represented by the peer review process. The present article builds up upon the recommendation for reviewers, including the ethical ones, and articles expressing some concerns related to the peer review in order not to answer, but merely ask several questions that could serve as the start point for a reform of the system. Overall, the role of peer review is not at stakes, but its intricate mechanisms need to adapt to the challenges of the new environment.

-------------------------------------------------

Stručna recenzija pod etičkim povećalom: moguća pitanja

Pritisak da se rad objavi i citira zajedno s velikom upotrebom citatskih metrika u individualnoj promociji karijere, financiranju istraživanja i rangiranju univerziteta radikalno su promijenili istraživački ekosistem tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, pogodujući porastu grabežljivih časopisa. Ovaj fenomen je uzdrmao samu okosnicu sistema, predstavljenog postupkom stručne recenzije. Ovaj se članak temelji na preporuci za recenzente, uključujući etiku, te članci izražavaju zabrinutost koja se odnosi na recenziju, ne kako bi dali odgovor, već postavljajući samo nekoliko pitanja koja bi mogla poslužiti kao polazište za reformu sistema. Sveukupno, uloga stručne provjere nije na kocki, ali njeni zamršeni mehanizmi moraju se prilagoditi izazovima novog okruženja.


Keywords

predatory publishers; article impact assessment; transparency; journal management; editorial roles; conflicts; funding; grabežljivi izdavači; procjena utjecaja/odjeka članaka; transparentnost; upravljanje časopisima; uredničke uloge; sukobi; financiranje

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.