Visokoškolska biblioteka - informacijsko središte univerziteta 21. stoljeća

Zijada Đurđević-Alidžanović

Abstract

Visokoškolske biblioteke su značajan segment institucija u kojima djeluju, jer doprinose nastavi, vaspitanju i obrazovanju, a ujedno su podloga naučno-istraživačkom radu nastavnika i saradnika. Biblioteke imaju podršku institucija, ali je ona u Bosni i Hercegovini neadekvatna i ne dostiže ni za osnovne potrebe. Istovremeno se pred ove biblioteke postavljaju nove obaveze u skladu sa praksom, a i sve su veći zahtjevi korisnika.

Posebni izazov je implementacija Bolonjskog procesa u BiH, koji neće zaobići ni biblioteke. Ovaj članak predstavlja pokušaj da se ukaže na važnost visokoškolskih biblioteka u 21. stoljeću, kao nezamjenjivog segmenta u visokoškolskom obrazovanju. Osim toga, u skladu sa svim zahtjevima koji se postavljaju pred ove biblioteke, imperativno se nameće i posve drugačiji tretman (statusni, finansijski, strateški) ovih institucija od strane njihovih matičnih fakulteta i univerziteta.

-----------------------------------------------------

Academic library - University information center of 21st century

Academicic libraries represent an important segment of institutions they are part of, since they contribute to teaching, education, and upbringing, and at the same time they serve as foundation of scientific research work for professors and associates. Libraries do have support of institutions, but that support isnot adequate and sufficient even for basic needs. Libraries face new responsibilities and users' demands.

Implementation of the Bologna Process represents another challenge that Libraries will have to overcome. The article tries to draw attention to importance of academic libraries in 21st century as one of the irreplaceable segments in institutions of higher education. Furthermore, in accordance with all demands set before the libraries, a different kind of treatment is imposed in regard to these institutions by their parent faculties and universities.

Keywords

visokoškolske biblioteke; Bolonjski proces; informacijsko središte fakulteta; academic libraries; Bologna Process; university information center

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.