Izazovi identifikacije dematerijaliziranih objekata nacionalne bibliografske kontrole

Lejla Hajdarpašić

Abstract

Iako je u uspostavi nacionalne, te posljedično tome, Univerzalne bibliografske kontrole nad mrežnim publikacijama iliti „dematerijaliziranim“ objektima bibliografske kontrole, institucija obaveznog primjerka najoptimalniji mehanizam za identifikaciju, ali i prikupljanje, očuvanje te promovisanje ukupne digitalne baštine pojedine zemlje, zbog složenosti ekstenzije nacionalnih zakona o obaveznom primjerku, na međunarodnoj bibliotečkoj sceni brojne su inicijative u razvijanju sistema rane identifikacije mrežnih publikacija prepoznale konstruktivna rješenja za identifikaciju nacionalno relevantnih mrežnih publikacija. O takvim pokušajima svjedoči i u literaturi zanemareni europski BIBLINK projekt, kojeg ovaj rad zapravo prepoznaje kao primjer aplikacijskog profila. Propitujući potencijale i jednako tako nedostatke sistema identifikacije temeljenih na modelu obogaćenih metapodataka, rad zaključno akcentira da razvijanje sistema rane identifikacije mrežnih publikacija može djelimično pomoći procese identifikacije dematerijaliziranih objekata nacionalne bibliografske kontrole, te da ih treba prepoznati kao pomoćne elemente sastavnica nacionalne bibliografske kontrole.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenges of Identifying Dematerialized Objects of National Bibliographic Control

Although in the establishment of national, and consequently, the Universal Bibliographic Control of online publications, or “dematerialized” objects of bibliographic control, the institution of legal deposit is the most optimal mechanism for identification, as well as collection, preservation and promotion of the overall digital heritage of the country, due to the complexity of national legal deposit laws extensions, on the international library scene numerous initiatives in development of early identification systems of online publications recognized the constructive solutions for the identification of nationally relevant online publications. Such attempts attests, in literature frequently ignored, European BIBLINK project, which this paper recognizes as an example of the application profile. By questioning  otentials and shortages of identification systems based on the rich metadata model, in conclusion this work emphasizes that development of early identification systems of online publications can partially help the processes of identifying dematerialized objects of national bibliographic controland that they should berecognized as auxiliaryelementsof the nationalbibliographic control components.


Keywords

nacionalna bibliografska kontrola; BIBLINK projekt; metapodaci; aplikacijski profili; interoperabilnost; national bibliographic control; BIBLINK project; metadata; application profiles; interoperability

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.