Browse Title Index

Issue Title
No 18 (2013) Izmjene i dopune u UDK tablicama za oblast biotehnologija i njihova primjena Abstract PDF
Ivana Jašović
No 13 (2008) IZUM i biblioteke - 25 godina uspješne saradnje Abstract PDF
Tomaž Seljak
No 11 (2006) Izvještaj sa 72. generalne konferencije i kongresa svjetskih biblioteka i informacionog kongresa IFLA-e, Seoul, Koreja 20-24. avgust 2006 Abstract PDF
Merima Botulja
No 3 (1998) Javna biblioteka u Zenici Abstract PDF
Slavica Hrnkaš
No 17 (2012) Jedan neobičan izvor za istraživanje bosančice Abstract PDF
Jasminko Mulaomerović
No 4-5 (2000) Jedan spisak bosanskohercegovačkih biblioteka iz 1946. godine Details PDF
Mujo Koštić
No 6-7 (2002) Jedna rana novinska vijest o Vijećnici objavljena u časopisu "Nada", 19. novembra 1897, br. 23, str. 455. Details PDF
Anonim Autor
No 13 (2008) JU Opća biblioteka Vareš - nova članica COBISS-a Abstract PDF
Jasmina Šiljak
No 14 (2009) Ka digitalnoj nacionalnoj biblioteci : estonski pristup Abstract PDF
Janne Andresoo
No 6-7 (2002) Kad su gorjele knjige Details PDF
Enko Mehmedbašić
No 22 (2017) Kako prepoznati bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski standardni jezik? Abstract PDF
Zenaida Karavdić
No 16 (2011) Kako racionalizirati katalogizaciju i poboljšati funkcionalnost COBISS sistema Abstract PDF
Marta Seljak
Vol 25, No 25 (2020) Kartografija Crne Gore s naglaskom na prve domaće karte Crne Gore Abstract PDF
Danijela Radulović
No 9-10 (2005) Katalog izložbe: Iz fondova i zbirki NUBBiH Abstract PDF
Biljana Zarić
No 18 (2013) Književna i politička djelatnost Jovana Kršića između dva svjetska rata: rukopisna građa Abstract PDF
Nadina Grebović-Lendo, Muamera Smajić
No 12 (2007) Književna izložba „Život i djelo Hamida Dizdara“ - Podsjećanje na „Tihog lirika naše kasabe“ Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 6-7 (2002) Knjižnica Franjevačkog samostana u Fojnici Abstract PDF
Mijo Batinić
No 19 (2014) Knjižnica Franjevačkog samostana u Tolisi Abstract PDF
Senad Čeliković
No 18 (2013) Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu Abstract PDF
Mario Bernardić, Irena Pejić
No 14 (2009) Knjižnice i autorsko pravo Abstract PDF
Mario Hibert
No 22 (2017) Kodifikacija crnogorskog jezika Abstract PDF
Milenija Vračar, Vjenceslava Ševaljević
No 13 (2008) Kompleksno istraživanje arhivske i bibliotečke građe u zemlji i inostranstvu u cilju dopune arhivskog i bibliotečkog fonda (1974-1978; 1985-1989) Abstract PDF
Mina Kujović
Vol 25, No 25 (2020) Koncept članstva u bh. bibliotekama: od samoupravljanja k participaciji Abstract PDF
Emina Adilović
No 11 (2006) Konferencija COBISS 2006. Maribor, 29. i 30. novembar 2006. godine Abstract PDF
Biserka Sabljaković
No 14 (2009) Konferencija COBISS 2009 Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
176 - 200 of 484 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>