Browse Title Index

Issue Title
No 11 (2006) Globalizacija, digitalizacija, pristup i zaštita kulturne baštine. 8·10 novembar 2006, sofija, Bugarska Abstract PDF
Vaska Sotirov-Đukić
No 13 (2008) Godina 1918. - bosanskohercegovačko iskustvo Abstract PDF
Seka Brkljača
No 11 (2006) Godisnjak Drugog međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu (ISSN 1840-1295) Abstract PDF
Dragan Marković
No 15 (2010) Googlov projekat Biblioteka Abstract PDF
Nadina Grebović
No 6-7 (2002) Gradska Vijećnica Details PDF
Hamdija Kreševljaković
No 8 (2003) Gradska vijećnica (Nacionalna i univerzitetska biblioteka) u Sarajevu metodologija i proces obnove (1996-2003) Abstract PDF
Ferhad Mulabegović
Vol 25, No 25 (2020) Ideja o osnivanju Univerziteta u Sarajevu početkom 20. stoljeća: austrougarska vlast u Bosni i Hercegovini između kulturne misije i političke realnosti Abstract PDF
Amila Kasumović
No 14 (2009) IFLA smjernice o pozajmicama za izložbe Sekcija za rijetke knjige i rukopise Abstract PDF
IFLA, Sekcija za stare i rijetke knjige
No 14 (2009) Indeksiranje slika u bazama podataka sa slikovnim sadržajima Abstract PDF
Lejla Kodrić
No 16 (2011) Indira Kasapović. Podsticanje djece na čitanje u biblioteci, vrtiću i porodici. Abstract PDF
Senada Dizdar
No 11 (2006) Informacijska pismenost između teorije i prakse: uloga visokoškolskih i specijalnih knjižnica, ljubljana, 19. 10. 2006. Abstract PDF
Jasna Lipa
No 13 (2008) Informacijski sistem o istraživačkoj djelatnosti u BiH E-CRIS.BH Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 14 (2009) Informacijsko čitanje Abstract PDF
Senada Dizdar
No 12 (2007) Informacijsko središte bosanskohercegovačkog visokog obrazovanja - Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 20 (2015) Informacijsko – komunikacijske tehnologije DOI – Identifikator digitalnog objekta Abstract PDF
Dragana Bogdanović
No 19 (2014) Informatizacija i reformski procesi u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta u Tuzli Abstract PDF
Edna Klimentić
No 13 (2008) Internet i informacijske vještine za učitelje i školske bibliotekare Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 3 (1998) ISBN u Bosni i Hercegovini: Osnivanje centra za ISBN Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 16 (2011) Islamska biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli Abstract PDF
Mirsada Suljić
No 3 (1998) ISSN centar BiH u NUB BiH Abstract PDF
Dijana Biloš
No 13 (2008) ISSN centar Bosne i Hercegovine - deset godina uspješnog rada Abstract PDF
Adisa Žero
No 21 (2016) ISSN i registracija digitalizovanih serijskih publikacija Abstract PDF
Anja Mastilović
No 15 (2010) ISSN – prednosti i značaj u međunarodnom sistemu informacija Abstract PDF
Françoise Pellé
Vol 25, No 25 (2020) Istraživanje primjene korisničkih oznaka u predmetnom opisu građe: društveno označavanje Abstract PDF
Anida Ibričić
No 15 (2010) Iz fundusa stare knjižnice Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu : 1502. – 1550. (I dio) Abstract PDF
Ružica Barišić
126 - 150 of 484 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>