Browse Title Index

Issue Title
No 18 (2013) Copyright and libraries: what’s new? The EIFL perspective Abstract PDF
Teresa Hackett
No 24 (2019) Crowdsourcing – energija mnoštva Abstract PDF
Ljiljana Ćuković
No 6-7 (2002) Cultural genocide in Bosnia and Herzegovina Details PDF
Anonim Autor
No 15 (2010) Deklaracija 2009 - Dokument o ostvarivanju Strategije kulturne politike Bosne i Hercegovine i novoj kulturnoj politici Abstract PDF
Kulturni forum Bosne i Hercegovine
No 14 (2009) Deset godina od obnavljanja stručnih ispita (1999.-2009.) i viša stručna zvanja u bibliotečkoj djelatnosti Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 6-7 (2002) Deset godina od razaranja Vijećnice - Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (1992. - 2002.) Details PDF
Enes Kujundžić
No 13 (2008) Deseti susreti mreže svjetskih biblioteka krivičnog prava (WCJLN) 2008 Abstract PDF
Beba E. Rašidović
No 9-10 (2005) Digitalizacija geografskih karata Abstract PDF
Sadžida Šahmanović
No 22 (2017) Digitalizacija kulturne baštine na primjeru rimske vile na Ilidži Abstract PDF
Sanda Šljivo
No 21 (2016) Digitalna pohrana kulturnohistorijskog blaga Bosne i Hercegovine: Rukopisne zbirke Abstract PDF
Dželila Babović, Madžida Mašić
No 4-5 (2000) Digitalne biblioteke: Pro et Contra Abstract PDF
Amela Lalić
No 22 (2017) Digitalni repozitorij otvorenog pristupa – znanstveni portal Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića Abstract PDF
Narcisa Puljek-Bubrić
No 8 (2003) Dijagnoza i prijedlog sanacije zidanih konstrukcija oštećenih u ratu - primjer ispitivanja "Gradske vijećnice" u Sarajevu Abstract PDF
Dario Almesberger, Namik Kupusović, Miljenko Tončić
No 19 (2014) Direktorij digitalnih alata za istraživače Abstract PDF
Nadina Grebović-Lendo, Amel Zeković
No 4-5 (2000) Događanja Abstract PDF
Fahrudin Kalender, Meliha Pirija, Dijana Biloš
No 6-7 (2002) Događanja Abstract PDF
Enes Kujundžić, Dijana Biloš, Amela Lalić, Hatidža Krilić, Dženana Tuzlak, Kenan Žero
No 8 (2003) Događanja Abstract PDF
Amra Rešidbegović, Mujo Koštić, Nevenka Hajdarović, Amela Lalić, Nermin Ibrulj, Eman Bilčević
No 1 (1996) Doprinos dr. Ante Slavke Kovačića bosanskohercegovačkoj retrospektivnoj bibliografiji Details PDF
Nada Milićević
No 14 (2009) Doprinos Matije Divkovića kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Amela Lalić
No 19 (2014) Doprinos pogledu na razvoj bosanskohercegovačkog bibliotekarstva od struke do znanosti (Amra Rešidbegović. Ka univerzalnoj informaciji i komunikaciji. Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2014) Abstract PDF
Senada Dizdar
No 22 (2017) Doprinos Univerziteta “Džemal Bijedić” razvoju naučne misli u Bosni i Hercegovini Abstract PDF
Edita Mulaosmanović
No 13 (2008) Dosegnuti korisnike u eri apsolutnih tržišnih sila Abstract PDF
Mario Hibert
No 13 (2008) Drugo savjetovanje "Reforma visokog obrazovanja - primjena bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu" Abstract PDF
Biserka Sabljaković
No 14 (2009) Društveni softver u biblioteci: trend ili potreba? Abstract PDF
Nadina Grebović
No 11 (2006) Državna štamparija, službene i poluslužbene novine Bosne i Hercegovine od 1866. do 2006. godine Abstract
Mujo Koštić
76 - 100 of 484 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>