Browse Title Index

Issue Title
No 17 (2012) Biblioteka Univerziteta u Tuzli Abstract PDF
Senad Čeliković
No 14 (2009) Biblioteke između stvarnog i mogućeg Abstract PDF
Emina Memija
No 14 (2009) Biblioteke klinike Mayo Abstract PDF
Vildana Gajić-Zorić
No 18 (2013) Biblioteke na razmeđu svjetova Abstract PDF
Senad Čeliković
No 12 (2007) Biblioteke u digitalno doba (LIDA) 2007 - (Dubrovnik i Mljet, Hrvatska, 28. maj – 2. juni 2007) Abstract PDF
Vaska Sotirov-Đukić
No 2 (1997) Bilješke o razvitku štampe u Bosni i Hercegovini Details PDF
Hamid Dizdar
No 15 (2010) Blog : primjena i utjecaj Abstract PDF
Dragana Bogdanović
No 13 (2008) Bosanskohercegovački strip u sjenci devete umjetnosti Abstract PDF
Adnadin Jašarević
No 4-5 (2000) Bosna, Hrvatska, Hercegovina: zemljovidi, vedute, crteži i zabilješke grofa Luigija Ferdinanda Marsiglija krajem XVII. stoljeća Abstract PDF
Sadžida Šahmanović
No 6-7 (2002) Bosna i Hercegovina na starim geografskim kartama u kartografskoj zbirci Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Sadžida Šahmanović
No 4-5 (2000) Bosniaca Bibliografija fondova Biblioteke Univerziteta u Mičigenu Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 9-10 (2005) Bosniaca u izdanjima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1990.-2005.: prilog za bibliografiju Abstract PDF
Jelica Leščić
No 14 (2009) Bosniaca u svjetskim bazama podataka - Časopis Bosniaca indeksiran u svjetskim bazama podataka EBSCOhost i C.E.O.O.L Abstract PDF
Merima Arslankadić, Nadina Grebović
No 14 (2009) Časopis Bosniaca - dokaz kvaliteta bibliotečke logike u Bosni i Hercegovini Abstract PDF
Gradimir Gojer
No 4-5 (2000) Časopis kao sredstvo komunikacija i informacija Abstract PDF
Hatidža Krilić
No 3 (1998) CD tehnologija kao izvor naučnih informacija Abstract PDF
Zdravka Karaica
No 12 (2007) Čelić-Tica, Veronika; Jelica Leščić. Novi UDK za školske knjižnice : priručnik za knjižničare. Zagreb : Školska knjiga, 2007. Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 22 (2017) Centar za permanentno obrazovanje bibliotekara BiH i stručni ispiti bibliotečkih djelatnika u 2017. godini Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 6-7 (2002) Centar za permanentno obrazovanje bibliotekara Bosne i Hercegovine Details PDF
Amra Rešidbegović
No 6-7 (2002) Centar za zaštitu i restauraciju bibliotečke građe Abstract PDF
Azemina Njuhović
No 15 (2010) Centralna narodna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, Cetinje Abstract PDF
Jelena Đurović
No 14 (2009) cibera – Virtualna biblioteka Latinska Amerika / Španija / Portugal Abstract PDF
Markus Trapp
Vol 25, No 25 (2020) CIP program u Bosni i Hercegovini: iskustvo Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Viktorija Martinčević-Huseinčehajić
No 24 (2019) COBISS u Makedoniji: osvrt povodom dva jubileja Abstract PDF
Žaklina Gjalevska
No 8 (2003) Convivencia under fare : genocide and book - burning in Bosnia Abstract PDF
Andras Riedlmayer
51 - 75 of 484 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>