Browse Title Index

Issue Title
No 22 (2017) Autorsko pravo i biblioteke digitalnog doba Abstract PDF
Dragana Bogdanović
No 6-7 (2002) B. Miličić. Bibliografija radova saradnika Instituta za istoriju u Sarajevu : 1959-1999. Sarajevo : Institut za istoriju, 2000. Details PDF
Ahmed Hadžirović
No 19 (2014) Baština i kontinuiranje identiteta: prilog razumijevanju savremenih praksi ustanova javnog pamćenja (Tomislav Šola. Javno pamćenje: Čuvanje različitosti i mogući projekti. Radovi Zavoda za informacijske studije, knj. 24, Zagreb, 2014.) Abstract PDF
Lejla Kodrić Zaimović
No 1 (1996) "Behar" i "Novi behar" u bibliografiji Bosne i Hercegovine Details PDF
Azra Kadić
No 1 (1996) Bibliografija - neeuropski posao Details PDF
Željko Ivanković
No 3 (1998) Bibliografija Bosne i Hercegovine i uloga Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu Abstract PDF
Enes Kujundžić
No 1 (1996) "Bibliografija bošnjačke književnosti" Mustafe Ćemana Details PDF
Enes Kujundžić
No 1 (1996) Bibliografija periodike osmanskog perioda Details PDF
Minka Memija
No 21 (2016) Bibliografija Raspad Jugoslavije : Press clipping iz strane periodike (iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH) Abstract PDF
Ismet Ovčina, Nadina Grebović-Lendo, Muamera Smajić, Azra Smajić
No 1 (1996) Bibliografija u svjetlu izdanja Orijentalnog instituta Details PDF
Bisera Nurudinović
No 1 (1996) Bibliografije nekonvencionalne bibliotečne građe - izvori i tragovi Details PDF
Muhamed Zlatan Hrenovica
No 20 (2015) Bibliografska heuristika u savremenom informacijskom okruženju Abstract PDF
Lejla Hajdarpašić
No 23 (2018) Bibliografska organizacija neomeđene građe: Model entitet–odnos ili objektno orijentirani model? Abstract PDF
Tatijana Petrić
No 9-10 (2005) Bibliografske i citirane baze podataka informacioni izvori za evaluaciju naučno-istraživačkog rada Abstract PDF
Zdravka Karaica
No 3 (1998) Bibliotečka djelatnost na području Unsko-Sanskog Kantona Abstract PDF
Reuf Mustafić
No 3 (1998) Bibliotečka i izdavačka djelatnost za slijepe u Bosni i Hercegovini Abstract PDF
Jasminka Đuliman
No 3 (1998) Bibliotečke zgrade i oprema Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 11 (2006) Bibliotečki menadžment Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 3 (1998) Bibliotečko poslovanje: bibliotečka dokumentacija Abstract PDF
Fahrudin Kalender
No 6-7 (2002) Bibliotečko-informacijski sistem BiH (BIS BIH) i NUBBiH Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 15 (2010) Biblioteka Fadil-paše Šerifovića u Gradačcu Abstract PDF
Nusret Kujraković
No 17 (2012) Biblioteka Instituta za bošnjačke studije BZK “Preporod“ dvadeset godina postojanja: 1992-2012. Abstract PDF
Isma Kamberović
No 14 (2009) Biblioteka koja ima prošlost i budućnost : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (1945-2009.) Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 18 (2013) Biblioteka Plus - Projekat INTERNEST Biblioteke Plus Abstract PDF
Vesna Injac, Bibloioteka Plus, Beograd
No 14 (2009) Biblioteka u digitalnom okruženju Abstract PDF
Senada Dizdar
26 - 50 of 484 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>