Browse Title Index

Issue Title
No 9-10 (2005) Vijećnica - prepoznatljivi simbol NUBBiH Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 8 (2003) Vijećnica u Sarajevu Abstract PDF
Nedžad Kurto
No 12 (2007) Vijećnica – prepoznatljivi simbol Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Sarajevo : NUBBiH, 2007 Abstract PDF
Božidar Matić
No 23 (2018) Virtualna biblioteka Bosne i Hercegovine (VIBBIH); Kooperativni online bibliografski sistem i servisi Bosne i Hercegovine (COBISS.BH) 1988–1998–2018 Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 9-10 (2005) Viša stručna zvanja u bibliotečkoj djelatnosti Abstract PDF
Lamija Hadžiosmanović
No 11 (2006) Visokoškolska biblioteka - informacijsko središte univerziteta 21. stoljeća Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 24 (2019) Visokoškolske biblioteke u sistemu naučne komunikacije Abstract PDF
Džejla Khattab, Lejla Hajdarpašić
No 6-7 (2002) Vjerenica mudrosti Details PDF
Bisera Alikadić
No 11 (2006) Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine. Sa svečane promocije u NUBBiH Abstract PDF
Merima Botulja
Vol 25, No 25 (2020) Vodič kroz javne biblioteke u Bosni i Hercegovini Abstract PDF
Senada Dizdar
No 13 (2008) Vodič kroz visokoškolske biblioteke Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Amela Lalić, Biljana Zarić
No 20 (2015) Vrednovanje korisničkih sučelja digitalnih zbirki rukopisne građe Abstract PDF
Džejla Khattab
No 8 (2003) Web site Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Details PDF
Kenan Žero
No 14 (2009) WIKIPEDIA: uloga, značaj, način kreiranja sadržaja i usporedba verzija na engleskom, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku Abstract PDF
Biljana Zarić
No 13 (2008) XX međunarodni sajam knjiga i učila u Sarajevu Abstract PDF
Meliha Pirija
No 24 (2019) Za i protiv otvorenog pristupa akademskim djelima u kontekstu savremenog istraživačko-izdavačkog procesa Abstract PDF
Srebren Dizdar
No 20 (2015) Zaštita bibliotečke građe Abstract PDF
Sonja Polimac
No 9-10 (2005) Zaštita dokumentarnog naslijeđa Abstract PDF
Sonja Polimac
No 13 (2008) Zaštita i očuvanje pisane baštine u AKM-ustanovama Abstract PDF
Tinka Katić
No 13 (2008) Zašto BiH treba NUBBiH Abstract PDF
Gradimir Gojer
No 11 (2006) Zbirka karata i planova Istorijskog arhiva Sarajevo Abstract PDF
Sadžida Šahmanović
No 23 (2018) Želimo li kvalitet ili kvantitet usluga bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu u okviru sadržajne obrade? Abstract PDF
Emina Kešan Tolomanoski
No 16 (2011) Žene, liderstvo i biblioteke Abstract PDF
Nadina Grebović-Lendo
No 16 (2011) Značaj institucionalnih repozitorijuma za diseminaciju naučnih informacija Abstract PDF
Tatjana Brzulović-Stanisavljević
No 24 (2019) Značaj narodnih biblioteka u procesima emancipacije i osnaživanja žena na primjeru Abstract PDF
Ajla Demiragić, Arijana Bajrić
451 - 475 of 484 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>