Browse Title Index

Issue Title
No 6-7 (2002) Univerzalna bibliografska kontrola Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 20 (2015) Univerzalna bibliografska kontrola i obavezni primjerak Abstract PDF
Azra Smajić
No 8 (2003) Univerzalna decimalna klasifikacija Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 11 (2006) Univerzalna decimalna klasifikacija : priročnik Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 11 (2006) Univerzitetska biblioteka Zenica: od tradicionalnog ka virtualnom Abstract PDF
Aras Borić
No 14 (2009) Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković” u Beogradu kao deo visokog školstva na teritoriji uže Srbije Abstract PDF
Vera Petrović
No 23 (2018) Upotreba analize sentimenta u kontekstu percepcije brenda biblioteke Abstract PDF
Džejla Khattab
No 9-10 (2005) Upravljanje baštinskim znanjem u vremenu savremenih informacijskih tehnologija : s osvrtom na bosanskohercegovački kulturni kontekst Abstract PDF
Lejla Kodrić
No 24 (2019) Uređenja obaveznog primjerka elektronske građe Abstract PDF
Lejla Hajdarpašić
No 3 (1998) Usluživanje korisnika i dostupnost informacijama u NUB BiH Abstract PDF
Azemina Njuhović
No 17 (2012) Uticaj ideologije na razvoj društva: uključujući bibliotečko-informatičko okruženje Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 8 (2003) Uvod Details PDF
Enes Kujundžić
No 9-10 (2005) Uvod Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 6-7 (2002) Uvod u intelektualnu slobodu Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 3 (1998) Uvod u internet Abstract PDF
Aida Salihagić
No 13 (2008) Uz 13. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 14 (2009) Uz 14. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 15 (2010) Uz 15. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 16 (2011) Uz 16. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 17 (2012) Uz 17. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 18 (2013) Uz 18. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 20 (2015) Uz 20. broj časopisa Bosniaca Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 9-10 (2005) Uz šezdesetogodišnjicu života NUBBiH Abstract PDF
Merima Botulja
No 9-10 (2005) Verona, Eva. O katalogu : izbor iz radova Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 8 (2003) Vijećnica - Nacionalna i univerzitetska biblioteka, bitan element urbanog identiteta Sarajeva Abstract PDF
Mehmed Bublin
426 - 450 of 484 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>