Browse Title Index

Issue Title
No 21 (2016) Tehnički komitet za bibliotekarstvo BiH - BAS / TC 44 Abstract PDF
Adisa Žero
No 4-5 (2000) Tehnika citiranja literature u stručnom i naučnom djelu Abstract PDF
Sonja Polimac
No 13 (2008) Tekuća nacionalna bibliografija članaka - zalog za budućnost Abstract PDF
Sonja Polimac
No 11 (2006) Temeljna načela jezika predmetnih odrednica Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 18 (2013) Temeljni međunarodni dokumenti o zaštiti kulturnih prava kao ljudskih prava II generacije Abstract PDF
Vasvija Kapo
No 22 (2017) Teorijska promišljanja o informacijskoj politici u kontekstu knjižnične djelatnosti Abstract PDF
Anita Konjicija-Kovač
No 17 (2012) Težnja Venables Biblioteke da odgovori potrebama studenata zdravstvenih nauka na Klinici Mayo Abstract PDF
Dana Gerberi, Vildana Gajić-Zorić
No 14 (2009) The Astrid Lindgren Memorial Award - Mirsad Bećirbašić kandidat za 2010. godinu iz BiH Abstract PDF
Merima Arslankadić
No 23 (2018) The hundred-year-old national library’s message to future generations Abstract PDF
Janne Andresoo
No 4-5 (2000) The International Centre for Information Management Systems and Services Torunj, Poljska Details PDF
Zdravka Karaica
No 22 (2017) The ISSN review group: Providing bibliographic expertise on continuing resources worldwide Abstract PDF
Clément Oury
No 19 (2014) The KB and its partnerships: towards a national information infrastructure Abstract PDF
Bas Savenije
No 8 (2003) The National and University Library Abstract PDF
Tom Selwyn
Vol 25, No 25 (2020) The readers of the National Library of Russia in XIX – beginning of XXI century Abstract PDF
Anton Likhomanov, Kseniia Morozova
No 12 (2007) Tinka Katić: Stara knjiga : bibliografska organizacija informacija. Zagreb : Hrvatsko knjižnicarsko društvo, 2007. Stara knjiga u novom dobu Abstract PDF
Emina Memija
No 12 (2007) Toni Samek: Bibliotekarstvo i ljudska prava : Vodič za dvadeset prvo stoljeće. Oxford : Chandos Publishing, 2007 Abstract PDF
Saša Madacki
No 12 (2007) Treći Okrugli stol regionalna mreža knjižničara pravnik i srodnih knjižnica (Neum, 22.-24. lipanj / juni 2007.) Abstract PDF
Ljiljanka Šunje
No 13 (2008) Trening trenera u NUBBiH, januar-februar 2008 Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 15 (2010) Trijumf inteligencije i znanja nad beznađem Abstract PDF
Gradimir Gojer
No 13 (2008) Učešće NUBBiH na međunarodnim konferencijama: IFLA, CENL, LIBER Abstract PDF
Merima Arslankadić
No 9-10 (2005) Uloga i značaj „Muslimanske biblioteke Muhameda Bekira Kalajdžića“ Abstract PDF
Lamija Hadžiosmanović
No 4-5 (2000) Uloga Nacionalne i univerzitetske biblioeke BiH u zaštiti i obnovi dokumentarnog naslijeđa Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 12 (2007) Umreženi rukavci informacijskog društva: teško je biti fer? Abstract PDF
Mario Hibert
No 23 (2018) Unapređenje bezbednosti bibliotečkog informacionog sistema primenom standarda ISO27001 Abstract PDF
Stefan Jamandilović, Miroljub Stojanović
No 12 (2007) Unapređenje rada u okviru COBISS-a Abstract PDF
Bedita Islamović
401 - 425 of 484 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>