Browse Title Index

Issue Title
No 14 (2009) Seminar „Digitalizacija – izgradnja digitalne biblioteke“ Abstract PDF
Bedita Islamović
No 12 (2007) Senada Dizdar: Sistemi za označavanje i pretraživanje informacija u bibliotečko-informacionim sistemima i servisima. Doktorska disertacija Abstract PDF
Lamija Hadžiosmanović
No 24 (2019) Sinkretizmi baštinskih ustanova u Bosni i Hercegovini: prilog naučnoj valorizaciji njihovih historijskih veza i aktuelnih odnosa Abstract PDF
Lejla Kodrić Zaimović
No 4-5 (2000) Skraćeni prijevodi - regesta izvornih dokumenata na turskom jeziku iz Vilajetskog arhiva Orijentalnog instituta u Sarajevu Abstract PDF
Muniba Spaho-Korkut
No 12 (2007) Slavističke kolekcije Bošnjačkog instituta : zbirke Emigrantika, Bogumili, Ratna zbirka i Orijentalni rukopisi Abstract PDF
Amra Rešidbegović, Narcisa Puljek-Bubrić
No 8 (2003) Slovo o hramu ljubavi Details PDF
Muhamed Zlatan Hrenovica
No 6-7 (2002) Slučaj razaranja Vijećnice: pravna pitanja Details PDF
Hasan Balić
No 1 (1996) Specifičnosti teatrografije Details PDF
Marko Kovačević
No 3 (1998) Specijalne kolekcije kao izvori za izučavanje kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 20 (2015) Srebrenica – sjećanje za budućnost : bibliografija Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 16 (2011) Srpska dioničarska štamparija u Sarajevu - Pregled štamparsko-izdavačke produkcije za period 1905-1918. godina Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 2 (1997) Štamparije u Bosni za turskog vremena Details PDF
Hamdija Kreševljaković
No 23 (2018) Standardizacija za informacijsku i bibliotečku djelatnost u BiH Abstract PDF
Samir Lemeš
No 21 (2016) Standardizacija – jedinstvena spona za cijeli svijet Abstract PDF
Nataša Filatov
No 1 (1996) Stanje medicinske bibliografije Bosne i Hercegovine - dosadašnji rad i sadašnji trenutak Details PDF
Sanela Krehić
No 12 (2007) Sto godina medicinskih biblioteka Klinike MAYO, USA Abstract PDF
Vildana Gajić-Zorić
No 14 (2009) Stodvadeset godina rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (1888-2008) Abstract PDF
Adnan Busuladžić
No 21 (2016) Stories from where it all began / The Europeana 1914-1918 roadshow at the National & University Library of B&H Abstract PDF
Ad Pollé
No 17 (2012) Strateški menadžment u bibliotekama Abstract PDF
Indira Kasapović
No 13 (2008) Stručni ispiti bibliotečkih djelatnika u 2008. godini Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 12 (2007) Stručni ispiti bibliotečkih djelatnika u BiH U 2007. godini Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 12 (2007) Stručno obrazovanje bibliotekara Bosne i Hercegovine u 2007. godini Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 16 (2011) Summer School in the Study of Old Books, (Zadar; 2009) Abstract PDF
Senada Dizdar
No 12 (2007) Suradnja Gradske knjižnice Busovača sa NUBBiH Abstract PDF
Ankica Mravak
No 24 (2019) Sveučilišno obrazovanje informacijskih stručnjaka: izazovi i mogući iskoraci Abstract PDF
Tatjana Aparac-Jelušić
376 - 400 of 484 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>