Browse Title Index

Issue Title
No 6-7 (2002) Predmetna klasifikacija i predmetni katalog Abstract PDF
Biljana Zarić
No 9-10 (2005) Predmetne odrednice u sistemu uzajamne katalogizacije u Bosni i Hercegovini u okviru COBISS-a Abstract PDF
Sonja Polimac
No 9-10 (2005) Predmetni katalog i predmetno pretraživanje Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 22 (2017) Predmetno pretraživanje i označavanje dokumenata Abstract PDF
Biljana Zarić
No 2 (1997) Pregled privatnih štamparija u Sarajevu 1884-1918 Details PDF
Amra Rešidbegović
No 9-10 (2005) Pregled stanja u javnim bibliotekama u BiH Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
Vol 25, No 25 (2020) (Pre)štampa(va)nje djela i autorska prava početkom 20. stoljeća u Bosni i Hercegovini Abstract PDF
Hana Younis
No 22 (2017) PRIKAZ KNJIGE: Nikola Tesla u francuskoj štampi: 1889–1943 Abstract PDF
Anja Mastilović
No 22 (2017) PRIKAZ RADIONICE Workshop on the funcionality of the EINFOSE Platform and OERs Abstract PDF
Narcisa Rastoder
No 23 (2018) Prikaz radionice “IFLA Global Vision Workshop” Abstract PDF
Narcisa Rastoder
No 24 (2019) Prikaz radionice “SPREMNI ZA BUDUĆNOST” Abstract PDF
Adelaida Grabovica
No 1 (1996) Prilog za bibliografiju i bibliografski rad dr. Muhameda Hadžijahića Details PDF
Jasminko Mulaomerović
No 1 (1996) Prilog za buduću bibliografiju bosanskih Bogumila Details PDF
Salih A. Jalimam
No 6-7 (2002) Prilozi / Institut za istoriju u Sarajevu, 29(2000) Details PDF
Ahmed Hadžirović
No 14 (2009) Primjena kognitivne psihologije u bibliotekarstvu – multimedija : rezultati primjene u praksi Abstract PDF
Vaska Sotirov-Đukić
No 3 (1998) Primjena mikrofilma u biblioteci Abstract PDF
Sonja Polimac
No 4-5 (2000) Primjeri nekih od načina citiranja literature Abstract PDF
Dijana Biloš, Hatidža Krilić, Dženana Tuzlak
No 13 (2008) Priručnik za stručne ispite Abstract PDF
Nevenka Hajdarović
No 14 (2009) Privatna biblioteka gradačačke porodice Muftić i njen utemeljitelj gradačački muftija hadži hafiz Ahmed ef. Mulaibrahimović (Svirac) Abstract PDF
Nusret Kujraković
No 20 (2015) Problem dosljednosti u indeksiranju dokumenata na temu informacijske i medijske pismenosti: primjer Univerzalne decimalne klasifikacije Abstract PDF
Senada Dizdar
No 1 (1996) Problematika bibliografskog rada na serijskim publikacijama Details PDF
Duško Toholj
No 17 (2012) Problemi autorskog prava na internetu Abstract PDF
Aida Kalajdžisalihović
No 19 (2014) Problemi autorskog prava na internetu digitalne biblioteke / bibliotekari u novom okruženju (Drugi dio) Abstract PDF
Aida Kalajdžisalihović
No 8 (2003) Program UNESCO-a: Memory of the world - osvrt na Bašagićevu kolekciju rukopisa u Bratislavi Abstract PDF
Muamera Smajić
Vol 25, No 25 (2020) Programi informacijskog opismenjavanja (teorijski okviri u području prava i medicine) Abstract PDF
Dejana Golenko, Evgenia Arh
301 - 325 of 484 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>