Browse Title Index

Issue Title
No 14 (2009) Permanentno obrazovanje bibliotekara BiH - Devet godina uspješnog rada i stručni ispiti u 2009. godini Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 11 (2006) Permanentno obrazovanje bibliotekara BiH i stručni ispiti u 2006. godini Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 8 (2003) Permanentno obrazovanje bibliotekara Bosne i Hercegovine Details PDF
Hatidža Krilić
No 9-10 (2005) Permanentno obrazovanje bibliotekara Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Hatidža Krilić
No 16 (2011) Permanentno obrazovanje bibliotekara u BiH i stručni ispiti u 2011. godini Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
No 19 (2014) Permanentno obrazovanje bibliotekara u BiH i stručni ispiti u 2014. godini Abstract PDF
Zijada Đurđević–Alidžanović
No 13 (2008) Personalne bibliografije istraživača u okviru COBISS-a i informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini (E-CRIS.BH) Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 8 (2003) Perspektiva obnove NUB BiH Abstract PDF
Boro Spasojević
No 14 (2009) Peti Međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu Vratiti korisnike bibliotekama (Sarajevo, 18-22. april / travanj 2009.) Abstract PDF
Saša Madacki
No 14 (2009) Pisana kulturna baština u savremenom dobu Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 24 (2019) Pisana riječ i biblioteke u Bosni i Hercegovini do XX stoljeća Abstract PDF
Ismet Ovčina
No 15 (2010) Pisana riječ i biblioteke u Bosni i Hercegovini kod katolika za vrijeme osmanske uprave Abstract PDF
Viktorija Martinčević-Huseinčehajić
Vol 25, No 25 (2020) Pisana riječ kroz fondove Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine: Katalog stare periodike Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 11 (2006) Plakati u bibliotekama, arhivima i muzejima Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Sadžida Šahmanović
No 14 (2009) Podsticanje čitanja kod djece i mladih : Kako odgovoriti na njihove savremene potrebe, zahtjeve i prava Abstract PDF
Indira Kasapović
No 23 (2018) Poklonjeni predmeti i drugi načini popunjavanja zbirki Odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja BiH (2005–2017) Abstract PDF
Ernis Šljivo
No 23 (2018) Popularizacija kulturne baštine na primjeru izdavačke djelatnosti Gradske biblioteke i čitaonice Kotor Abstract PDF
Jasmina Bajo
No 9-10 (2005) Posljednji broj lista Bosna iz 1878. godine Abstract PDF
Mujo Koštić
No 24 (2019) Postani SVKRI znalac – radionice informacijskog opismenjavanja studenata Abstract PDF
Sandra Cuculić, Jana Krišković Baždarić, Branka Pemper
No 12 (2007) Pozdravna riječ Gradimira Gojera na otvorenju izložbe „Život i djelo Hamida Dizdara„ (Sarajevo, NUBBiH, novembar 2007 ) Abstract PDF
Gradimir Gojer
No 24 (2019) Praćenje i obezbjeđivanje kvaliteta podataka u uzajamnoj bibliografskoj bazi: slovenska iskustva Abstract PDF
Ema Dornik
No 12 (2007) Praksa za studente bibliotekarstva u NUBiIH Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
Vol 25, No 25 (2020) Pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka u knjižnicama: perspektive i dokumenti Abstract PDF
Anita Konjicija-Kovač
No 24 (2019) Pravo na slobodan pristup informacijama u knjižnicama u okvirima međunarodnih dokumenata: između javnosti i privatnosti Abstract PDF
Anita Konjicija-Kovač
No 1 (1996) Predgovor Abstract PDF
Redakcija Bosniaca
276 - 300 of 484 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>