Browse Title Index

Issue Title
No 23 (2018) Novi muzejski i galerijski menadžment u svijetu nove dinamike odnosa na relaciji muzeji i galerije vs. grad, država, fondacije i multinacionalne korporacije (u povodu knjige Muzeji i grad: prikrivena muzeologija u globalnoj politici i ekonomiji, Mirza Has Abstract PDF
Lejla Kodrić Zaimović
No 24 (2019) Novi podaci o Hvalovom zborniku Abstract PDF
Ema Mazrak
No 23 (2018) NUBBIH u međunarodnom projektu DARIAH mreže (digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanistiku) Abstract PDF
Anja Mastilović
No 3 (1998) O bibliotekama i bibliotekarstvu u Mostaru Abstract PDF
Rasim Prguda
No 22 (2017) O čemu govorim kada govorim o bibliotekama: zagovaranje, promovisanje, lobiranje, Beograd, 13–15. Decembar 2017. Abstract PDF
Narcisa Puljek-Bubrić
No 17 (2012) O (ne)čitanju knjiga u savremenom svetu Abstract PDF
Zoran Milošević
No 1 (1996) O nepoznatim i manje poznatim časopisima u Bosni i Hercegovini (1850-1990) Abstract PDF
Neda Ćukac
No 4-5 (2000) Obavezni elementi prezentovanja serijskih publikacija Abstract PDF
Dijana Biloš
No 12 (2007) Obezbjeđivanje kvaliteta u Bibliotečko-informacionom centru Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Abstract PDF
Jasna Lipa, Biserka Sabljaković
No 14 (2009) Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti u NUBBiH Abstract PDF
Nadina Grebović
No 22 (2017) Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Nacionalne biblioteke Austrije o kulturnohistorijskoj zaostavštini Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka Abstract PDF
Ismet Ovčina, Azra Gačević Smajić, Muamera Smajić, Anja Mastilović, Teufik Osmanović
No 23 (2018) Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH o kulturnohistorijskoj zaostavštini Silvija Strahimira Kranjčevića Abstract PDF Apendiks
Ismet Ovčina, Muamera Smajić, Azra Smajić Gačević, Adelaida Grabovica, Anja Mastilovć
No 8 (2003) Obnova i budućnost Vijećnice? Abstract PDF
Hasab Ibrahimpašić
No 8 (2003) Obnova Vijećnice kao Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Azemina Njuhović
No 3 (1998) Od pisma do knjige Abstract PDF
Minka Memija
No 16 (2011) Opća biblioteka u Zenici: Decenije označene pogledom naprijed Abstract PDF
Slavica Hrnkaš
No 21 (2016) Open access: How to increase visibility and impact of research in Bosnia and Herzegovina Abstract PDF
Iryna Kuchma
No 2 (1997) Osnivanje i rad Islamske dioničke štamparije u Sarajevu do 1918-te Details PDF
Amra Rešidbegović
No 3 (1998) Osnovi poznavanja bibliografije Abstract PDF
Amra Rešidbegović
No 16 (2011) Osnovne informacije o Knjižnici IZUM – informacija kao osnovna usluga Abstract PDF
Minela Đelmo
Vol 25, No 25 (2020) Ostavština Hamdije Kapidžića u fondovima Specijalnih zbirki Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Ismet Ovčina, Muamera Smajić, Alma Mešić
No 22 (2017) Osvrt na historijski razvoj tekuće nacionalne bibliografije Bosne i Hercegovine Abstract PDF
Dženana Tuzlak
No 21 (2016) Otvoreni pristup i autorsko pravo Abstract PDF
Dragana Bogdanović
Vol 25, No 25 (2020) Peer review under the ethical lens: possible questions Abstract PDF
Alexandru-Ionuţ Petrişor
No 15 (2010) Permanentno obrazovanje bibliotekara BiH Abstract PDF
Zijada Đurđević-Alidžanović
251 - 275 of 484 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>