Author Details

Madacki, Saša

 • No 14 (2009) - Događanja
  Peti Međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu Vratiti korisnike bibliotekama (Sarajevo, 18-22. april / travanj 2009.)
  Abstract  PDF
 • No 12 (2007) - Prikazi i prilozi
  Toni Samek: Bibliotekarstvo i ljudska prava : Vodič za dvadeset prvo stoljeće. Oxford : Chandos Publishing, 2007
  Abstract  PDF
 • No 12 (2007) - Prikazi i prilozi
  Manifest bibliotekara 2.0
  Abstract  PDF