Author Details

Grebović-Lendo, Nadina, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  • No 19 (2014) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
    Direktorij digitalnih alata za istraživače
    Abstract  PDF
  • No 21 (2016) - Dokumentarno naslijeđe
    Bibliografija Raspad Jugoslavije : Press clipping iz strane periodike (iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH)
    Abstract  PDF