Author Details

Arslankadić, Merima

 • No 14 (2009) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
  Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine – punopravna članica Evropske biblioteke (TEL)
  Abstract  PDF
 • No 14 (2009) - Događanja
  The Astrid Lindgren Memorial Award - Mirsad Bećirbašić kandidat za 2010. godinu iz BiH
  Abstract  PDF
 • No 14 (2009) - Događanja
  Kratki prikaz kongresa IFLA i konferencija CDNL i CENL (avgust-septembar, 2009.)
  Abstract  PDF
 • No 14 (2009) - Prikazi i prilozi
  Bosniaca u svjetskim bazama podataka - Časopis Bosniaca indeksiran u svjetskim bazama podataka EBSCOhost i C.E.O.O.L
  Abstract  PDF
 • No 14 (2009) - Prikazi i prilozi
  Značajni zvanični događaji i posjete u NUBBiH tokom 2009. godine
  Abstract  PDF
 • No 13 (2008) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
  FUMAGABA - projekat Evropska biblioteka i EUROPEANA: digitalne slike, knjige, filmovi i arhivi
  Abstract  PDF
 • No 13 (2008) - Događanja
  Učešće NUBBiH na međunarodnim konferencijama: IFLA, CENL, LIBER
  Abstract  PDF
 • No 13 (2008) - Događanja
  Memorialna nagrada Astrid Lindgren
  Abstract  PDF
 • No 13 (2008) - Događanja
  Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obilježila 63 godine postojanja i rada u misiji kulture, obrazovanja i nauke
  Abstract  PDF
 • No 13 (2008) - Prikazi i prilozi
  Značajni zvanični događaji i posjete u NUBBiH tokom 2008. godine
  Abstract  PDF