Author Details

Hajdarpašić, Lejla, Katedra za bibliotekarstvo, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  • No 24 (2019) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
    Visokoškolske biblioteke u sistemu naučne komunikacije
    Abstract  PDF