Author Details

Andresoo, Janne

  • No 14 (2009) - Biblioteke u BiH i svijetu
    Ka digitalnoj nacionalnoj biblioteci : estonski pristup
    Abstract  PDF
  • No 23 (2018) - Dokumentarno naslijeđe
    The hundred-year-old national library’s message to future generations
    Abstract  PDF