Author Details

Almesberger, Dario

  • No 8 (2003) - Obnova i buduća namjena Vijećnice
    Dijagnoza i prijedlog sanacije zidanih konstrukcija oštećenih u ratu - primjer ispitivanja "Gradske vijećnice" u Sarajevu
    Abstract  PDF