Author Details

Gačević Smajić, Azra

  • No 22 (2017) - Dokumentarno naslijeđe
    Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Nacionalne biblioteke Austrije o kulturnohistorijskoj zaostavštini Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka
    Abstract  PDF