Author Details

Njuhović, Azemina

 • No 3 (1998) - Članci
  Usluživanje korisnika i dostupnost informacijama u NUB BiH
  Abstract  PDF
 • No 6-7 (2002) - Bibliotečko-informacijski sistem (BIS)
  Centar za zaštitu i restauraciju bibliotečke građe
  Abstract  PDF
 • No 8 (2003) - Obnova i buduća namjena Vijećnice
  Obnova Vijećnice kao Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine
  Abstract  PDF