Author Details

Mastilović, Anja, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  • No 21 (2016) - Informacije i servisi u novom tehnološkom okruženju
    ISSN i registracija digitalizovanih serijskih publikacija
    Abstract  PDF
  • No 21 (2016) - Informacije i servisi u novom tehnološkom okruženju
    Računarstvo u oblaku : realizacija LoCloud i CSEEE projekata u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH
    Abstract  PDF