Author Details

Mastilović, Anja

 • No 22 (2017) - Dokumentarno naslijeđe
  Objedinjavanje građe u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Nacionalne biblioteke Austrije o kulturnohistorijskoj zaostavštini Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka
  Abstract  PDF
 • No 22 (2017) - Prikazi i prilozi
  PRIKAZ KNJIGE: Nikola Tesla u francuskoj štampi: 1889–1943
  Abstract  PDF
 • No 23 (2018) - Prikazi i prilozi
  NUBBIH u međunarodnom projektu DARIAH mreže (digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanistiku)
  Abstract  PDF
 • No 23 (2018) - Prikazi i prilozi
  Sedma konferencija direktora nacionalnih biblioteka Jugoistočne Europe i radionica na temu digitalizacije, 4–5. oktobar 2018. godine, Narodna biblioteka Srbije
  Abstract  PDF