No 2 (1997)

Iz historije štamparstva Bosne i Hercegovine

Table of Contents

Članci

Štamparije u Bosni za turskog vremena
Hamdija Kreševljaković
PDF
7-27
Nove štamparije u staroj Jugoslaviji
Đorđe Pejanović
PDF
28-38
Bilješke o razvitku štampe u Bosni i Hercegovini
Hamid Dizdar
PDF
39-47
Prva hrvatska tiskara u Bosni i Hercegovini
Leo Petrović
PDF
48-55
Osnivanje i rad Islamske dioničke štamparije u Sarajevu do 1918-te
Amra Rešidbegović
PDF
56-67
Pregled privatnih štamparija u Sarajevu 1884-1918
Amra Rešidbegović
PDF
68-73