No 1 (1996)

Radovi sa simpozija održanog u Sarajevu 2. II. 1995. godine sa temom: BIBLIOGRAFIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Table of Contents

Članci

Redakcija Bosniaca
PDF
Memoria Bosniaca - Memoria Mundi
Enes Kujundžić
PDF
5-12
Razvoj štamparsko-izdavačke djelatnosti u Tuzli
Sabina Babajić
PDF
13-15
Neda Ćukac
PDF
16-21
Značaj retrospektivne bh. bibliografije
Lamija Hadžiosmanović
PDF
22-23
Bibliografije nekonvencionalne bibliotečne građe - izvori i tragovi
Muhamed Zlatan Hrenovica
PDF
24-28
Bibliografija - neeuropski posao
Željko Ivanković
PDF
29-31
Prilog za buduću bibliografiju bosanskih Bogumila
Salih A. Jalimam
PDF
32-34
"Behar" i "Novi behar" u bibliografiji Bosne i Hercegovine
Azra Kadić
PDF
35-37
Specifičnosti teatrografije
Marko Kovačević
PDF
38-47
Stanje medicinske bibliografije Bosne i Hercegovine - dosadašnji rad i sadašnji trenutak
Sanela Krehić
PDF
48-50
Izet Mašić, Vladimir Stolić
PDF
51-59
Bibliografija periodike osmanskog perioda
Minka Memija
PDF
60-61
Doprinos dr. Ante Slavke Kovačića bosanskohercegovačkoj retrospektivnoj bibliografiji
Nada Milićević
PDF
62-67
Prilog za bibliografiju i bibliografski rad dr. Muhameda Hadžijahića
Jasminko Mulaomerović
PDF
68-71
Bibliografija u svjetlu izdanja Orijentalnog instituta
Bisera Nurudinović
PDF
72-73
Problematika bibliografskog rada na serijskim publikacijama
Duško Toholj
PDF
74-75

Prikazi i prilozi

"Bibliografija bošnjačke književnosti" Mustafe Ćemana
Enes Kujundžić
PDF
76-78