Kreiranje bibliotečkih programa podsticanja čitanja namijenjenih djeci

Indira Kasapović

Abstract

Podsticanje djece na čitanje proizlazi iz savremenog koncepta odgoja za cjeloživotno učenje u kontekstu razvoja pismenosti informacijskog društva. U situaciji kada se sve fokusira na obrazovanje i učenje, te kada jedna od glavnih zadaća biblioteka uz informacijsko opismenjavanje postaje podsticanje čitanja, sve vrste biblioteka trebale bi imati posebno osmišljene programe stimuliranja čitanja namijenjene svim dobnim skupinama u okviru svojih programa. Ovim člankom nastoji se povećati svjesnost o teorijskim i praktičnim problemima vezanim uz podsticanje čitanja kako bi se pridonijelo shvatanju važnosti njegove uloge i složenosti procesa čitanja, jer u literaturi nedostaju konkretnije preporuke te znanstveno utemeljeni i stručno evaluirani programi koji bi mogli poslužiti kao model za izradu bibliotečkog programa, koji bi konačno trebao biti integralni dio obaveznog i sustavnog odgojnoobrazovnog procesa, odnosno vrtićkog i školskog kurikuluma kao i nacionalnog obrazovnog kurikuluma. Podsticanje čitanja nije isto što podučavanje čitanja, ali je ono takođe složena pedagoško-psihološka aktivnost, koja zahtijeva poznavanje niza općih i specijalnih pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih znanja i vještina, pa je i kreiranje bibliotečkih programa podsticanja djece na čitanje ozbiljna i kompleksna zadaća koja podrazumijeva interdisciplinarni pristup.

----------------------------------------------------------------

Creating of library programmes with the aim to motivate children΄s reading

The motivation children to read results from current educational concept for lifelong learning in the framework of developing of information society literacy. When everything i s being in focus of education and learning, and when motivation to read becomes one of the main library goals with information-based literacy, all kinds of libraries could be have got programmes created in specific way of stimulation to read with the aim for all the ages, within its programmes. This paper endeavours to raise awareness about theoretical and practic problems connected with attemption to read with a view to contribute of understanding of importance its role and complexity of reading process, because there is failed more concrete recommendation and scientific based and professionally evaluated programmes which could be substantiate as a model of curriculum development being
finally as integral part of compulsory education and educational processes, also pre-school education and education system as well as national education curriculum. Motivation to read isn΄t the same as teaching to read, but it΄s also complex pedagogical and psychological work which needs knowing of many general and special pedagogical, psychological, didactic and methodical skills, and creating of library programmes to motivate children to read becomes serious and complex task which involves interdisciplinary approach.

Keywords

djeca, biblioteka, čitanje, program podsticanja čitanja, kurikulum; children, library, reading, programme to motivate reading, curriculum.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.