Razlozi za digitalizaciju bibliotečke građe

Viktorija Martinčević-Huseinčehajić

Abstract

Digitalizacija pruža velike mogućnosti u manipuliranju, korištenju, distribuciji, i posebno čuvanju građe za budućnost. U radu su navedeni razlozi koji nas uvjeravaju da je digitalizacija danas nužna radi zaštite originala, povećanja i poboljšanja dostupnosti, stvaranja novih mogućnosti rada sa digitaliziranim tekstom, upotpunjavanja fonda, a može se primjenjivati i na zahtjev.

-----------------------------------------------------------------

The reasons for digitization of library materials

Digitization gives great possibilities for handling, usage, distribution and special preservation of library materials for the future. In this paper the reasons which are given persuade us that digitization is neccessary nowadays because of protection the original, increase and enhance of accessibility, provide new possibilities of working with digitized text, stock building and it can be applied when users have requested.Keywords

kulturna baština; digitalizacija; očuvanje građe; matapodaci; Cultural heritage; digitization; condition of materials; metadata

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.