Kulturno nasleđe kao savremena kulturna produkcija, kao kreacija

Jadranka Božić

Abstract

Ono što nazivamo kulturom u stvari je dug proces odabira i trijaže, zapravo ono što preostaje kada sve drugo bude zaboravljeno. Pitanje je da li je ono što smo izgubili bilo bolje od onoga što je sačuvano. Kako napraviti odabir za buduće generacije? I ko će to obaviti? Digitalni tehnološki napredak pokrenuo je i pitanje odnosa čovečanstva prema sopstvenoj prošlosti, u prvom redu prema onom vrednosnom korpusu istorijskih dostignuća koje čovečanstvo svrstava u kulturnu baštinu. Izneta je ideja o kulturnoj baštini kao savremenoj kulturnoj produkciji.
Dat je istorijski, etimološki, teorijski, filozofski i ideološki kontekst odnosa između pojmova baštine i nasleđa u diskursu savremenih terminoloških određenja.

----------------------------------------------------------------

Cultural heritage as a contemporary cultural production, as creation

What we call culture is in fact a long process of selection and screening, actually what remains when everything is forgotten. The question is whether what we have lost is better than what has been saved. How to make a choice for future generations? And who is going to do that? Digital technological progress raise the question of the relationship of humanity to its own past, primarily to these corps values of historical achievements that humanity belongs to the cultural heritage. Idea of cultural heritage as a conte prary cultural production is presented in text. There is also given the historical, etymological, theoretical, philosophical and ideological context of relations between the concepts of heritage and inheritance in discourse of contemporary terminological definitions.

Keywords

naslijeđe; baština; digitalizacija; kreacija; animacija; heritage; inheritance (legacy); digitization; creation; animation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.