Nacionalna i univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski“ Skopje

Viktorija Kostoska

Abstract

prva manastirska biblioteka u ranom 9 v., stoga se smatra temeljem bibliotekarstva na teritoriji Makedonije. 1944. godine Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku ustanovio
je Parlament mlade makedonske države i tu počinje razvoj modernog bibliotekarstva u Republici Mekedoniji.

Misija Biblioteke je učiniti dostupnim svoje izvore na korist makedonskog naroda, očuvati i zaštititi jedinstvenu zbirku znanja i kreativnosti za buduće generacije. Nacionalna biblioteka nosi centralnu ulogu u organiziranju i unapređenju Biblioteke i informacijskog sistema na nacionalnoj razini, u jačanju međunarodne saradnje i razvoju
Digitalne biblioteke Makedonije.

------------------------------------------------------------

The National and University Library “St Clement of Ohrid” – Skopje

Saint Clement of Ohrid established the first monastic library in early 9th century, thus he is considered to be the founder of librarianship on the territory of Macedonia. In 1944 the National and University Library was established by the Parliament of the young Macedonian state and here begins the development of modern librarianship in the Republic of Macedonia.

The Library’s mission is to make its resources available and useful to the Macedonian people and to maintain and preserve a universal collection of knowledge and creativity
for future generations.

The National Library has a central role in organization and improvement of the Library and information System on national level, in strengthening the international cooperation and developing the Digital Library of Macedonia.


Keywords

Nacionalna i univerzitetska biblioteka; Sv. Kliment Ohridski; historija; funkcije; Centar Virtualne biblioteke Makedonije; strategija digitalizacije; međunarodna saradnja; National and University Library; St Clement of Ohrid; history; functions;

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.