Značaj institucionalnih repozitorijuma za diseminaciju naučnih informacija

Tatjana Brzulović-Stanisavljević

Abstract

Vodeću ulogu u uspostavljanju institucionalnih repozitorijuma imaju visokoškolske biblioteke. Sadržaj repozitorijuma može biti različit od članaka, knjiga, magistarskih teza do doktorskih disertacija. U radu ću pokušati da objasnim značaj institucionalnih repozitorijuma i njihov
doprinos razvoju i diseminaciji naučnih informacija. Govoriću o planovima naše zemlje koja će u okviru Tempus projekta „Novi bibliotečki sistemi na univerzitetima Zapadnog Balkana”, uspostaviti repozitorijum doktorskih disertacija i radova profesora sa beogradskog, niškog i kragujevačkog univerziteta. Postojanje repozitorijuma olakšava pretraživanje, pronalaženje i deljenje informacija akademskoj populaciji. Repozitorijumi elektronskih disertacija su ujedno i pokazatelji naučne produkcije određene društvene zajednice koji mogu pozitivno uticati na njenu vidljivost i popularisanje u široj javnosti. Mogu poslužiti potencijalno kao instrument na osnovu koga se može vrednovati naučni rad i produkcija na Univerzitetu, a to može dalje pomoći u pripremi dokumentacije za vrednovanje naučnog rada (napredovanje, izbor, reizbor).

----------------------------------------------------------

The importance of institutional repositories for dissemination of scientific information

Academic libraries play a leading role in establishing institutional repositories. The contents of repositories may differ, from articles, books, across master up to doctoral theses. In my work I will try to explain the importance of institutional repositories their contribution to the development and dissemination of scientific information. I will talk about the plans of our county which will within the Tempus Project the New University Library System in the Western Balkans establish a repository of doctoral theses and works of the professors from Belgrade, Nish and Kragujevac University. The existence of the repository facilitates browsing, finding and sharing information within academic population. Repositories of electronic theses are also indicators of scientific production of particular social community which may have positive influence on its visibility and popularization in the general public.
They could potentially serve as an instrument used as the basis for assessment (evaluation, validation) of a scientific work and production at the University, and that could be further helpful in preparation of documentation for scientific work assessment (evaluation, validation) (progress, election, re-election)


Keywords

institucionalni repozitoriji; visokoškolske biblioteke; doktorske disertacije; naučne informacije; Institutional Repositories; Academic Libraries; Doctoral thesis; Scientifics Information

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.