Savremeni trendovi u obradi građe na nekim primjerima iz teorije i prakse organizacije informacija

Indira Kasapović

Abstract

Posljednjih godina došlo je do bitnih promjena u obradi građe te poimanju uloge i funkcije kataloga, koje kod nas u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dovoljno primijenjene. Inače, na tom polju promjene se događaju neprestano u skladu s razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije, ali na neke od osnovnih želi se ukazati u ovom radu. FRBR je dokument koji predstavlja izraz novog načina promišljanja katalogizacije i kojim katalog dobiva nove funkcije. Takođe, uvode se novine u oblasti obrade elektroničke građe i serijskih publikacija donošenjem odgovarajućih dokumenata. Na polju normativne kontrole i primjene načela jezika predmetnih odrednica još uvijek se u praksi mora dosta raditi. U članku se ove novine prikazuju kroz analizu nekoliko primjera.

---------------------------------------------------------------

Contemporary trends in library material processing some examples from theory and practice of information organization

In recent years, some essential changes have occurred in both library material processing and perception of the role and function of catalog. These changes are not well known enough in Bosnia and Herzegovina. These changes are happening continuously in accordance with development of information and telecommunication technology. Some of the basic changes will be pointed out in this paper. FRBR is a document which represents the expression of the new way of rethinking cataloging and by which a catalog is given new functions. Also, by creating appropriate documents some innovations are introduced in the field of cataloging of electronic resources and serial publications. Normative control and implementation of the principles of subject heading languages are fields which still require more work. These innovations are shown in the paper through analysis of some examples.


Keywords

katalog; FRBR; obrada građe; elektronička građa; serijske publikacije; normativna kontrola; predmetne odrednice; catalog; cataloging; electronic resources; serial publications; normative control; subject headings

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.